Nasza praca

Nasza misja

Rozwijać pokolenie współczujących młodych ludzi, którzy wprowadzą pozytywne zmiany dla zwierząt, ludzi i świata przyrody.

 

Nasze podejście

 

Więź ze zwierzętami

 

Naturalna miłość dzieci do zwierząt i fascynacja nimi są często jednymi z ich najwcześniejszych i najbardziej kształtujących doświadczeń prawdziwej empatii wobec innych. Interesuje nas m.in. pomoc dzieciom po to aby rozwinąć współczucie nie tylko wobec zwierząt, ale także ludzi i środowiska. Koncentrujemy się na wzajemnych powiązaniach między wszystkimi żywymi istotami a światem przyrody i zajmujemy się prewencją złego traktowania czy znęcania się nad zwierzętami. Szkoły i społeczności, którym służymy, odnoszą korzyści, gdy uczniowie zyskują większą świadomość swojej zdolności do pomagania innym i przekładania tej umiejętności na bezpośrednie działania.

 

Nauka społeczna i emocjonalna

 

dogoterapeuta przybija piątkę z psem pracującym w przedszkolu

Zapewniamy zasoby i szkolenia, które pokazują, jak powiązania z różnymi kwestiami związanymi ze zwierzętami, wzmacniają treści edukacyjne i rozszerzają wpływ bezpośrednich działań uczniów zarówno na ich społeczności lokalne, jak i szersze. Oferty te umożliwiają również uczniom skuteczną komunikację, słuchanie, debatowanie, samoregulację i radzenie sobie z własnymi uprzedzeniami i założeniami.

 

Rozwijanie współczucia i empatii

 

młodzi ludzie ze swoimi psami siedzą na trawie w parku

Nasze lekcje edukacji humanitarnej pomagają dzieciom rozwinąć empatyczne i współczujące podejście do zrozumienia i komunikowania się z innymi – niezbędną umiejętność w dzisiejszym dynamicznym, napędzanym technologią świecie. Chcemy pomóc uczniom krytycznie myśleć o wpływie ich działań, aby mogli dokonywać sprawiedliwych i humanitarnych wyborów.

 

 

Nasi partnerzy

 

Portal naszefutrzaki.eu  z współpracuje z Fundacją Nasze Futrzaki oraz  z innymi partnerami, którzy wspierają naszą misję i podzielają nasze zaangażowanie na rzecz młodych ludzi, którym służymy. Chcesz dołączyć do nas? Zapraszamy! Twoje wsparcie pomaga nam dostarczyć narzędzia w formie bezpośrednich usług dla nauczycieli i uczniów, które mają udowodniony wpływ na sposób, w jaki młodzi ludzie myślą o swojej odpowiedzialności wobec siebie nawzajem, zwierząt i świata przyrody.

Kontakt: fundacja@naszefutrzaki.eu